Kwaliteit

De kwaliteit van Van Delen Touringcars

Kwaliteit tot in detail

Weet u hoe u de kwaliteit van Van Delen Touringcars herkent? Inderdaad, aan de glimlach bij uw gasten. Zij voelen zich prettig dankzij onze kwaliteit. Een representatieve chauffeur, een goed onderhouden, luxe touringcar, smaakvolle koffie in de bus, schone bekleding en gordijntjes, een bus die op tijd verschijnt: het zijn de kleine dingen die het ‘m doen. En vooral de mensen. Zorgvuldige, toegewijde, servicegerichte chauffeurs.

Voor kwaliteit is achter de schermen een goede organisatie voor nodig. Niet voor niets waren wij een van de eerste touringcarbedrijven die over het Keurmerk Touringcarbedrijf beschikte.

Strenge eisen, jaarlijkse toetsing

Het Keurmerk Touringcarbedrijf betekent dat we aan strenge eisen voldoen. Eisen met betrekking tot de chauffeurs, de veiligheid en kwaliteit van de touringcars, het comfort voor de passagiers, de soliditeit van de bedrijfsvoering en tal van andere aspecten. We worden jaarlijks door een onafhankelijke instantie getoetst aan de hand van strenge criteria. En dat is een goede zaak. Het Keurmerk Touringcarbedrijf mag u dan ook zien als het objectieve bewijs dat Van Delen Touringcars de hoogste kwaliteit levert. Gegarandeerd!

Mileubeleidsverklaring:

Milieubeleidsverklaring

 

Hellingman Beheer B.V. verzorgt het Besloten Busvervoer en Rouwvervoer per taxi op basis van overeenkomsten op een kwalitatief hoogwaardige, milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier. Daarmee levert Hellingman Beheer B.V. een concrete bijdrage aan een betere leefbaarheid van de samenleving.

 

Voor Hellingman Beheer B.V. heeft milieuzorg in alle geledingen van de organisatie een belangrijke beleidsprioriteit. Middels een goed functionerend milieumanagementsysteem, waarin een doelmatige aansturing van de organisatie en bedrijfsprocessen gewaarborgd wordt, resulteert dit in het maatschappelijk verantwoord verzorgen van collectief personenvervoer op een kwalitatief hoogwaardige, veilige, duurzame en milieubewuste manier. Daarmee levert Hellingman Beheer B.V. een concrete bijdrage aan een beter milieu en duurzaam ondernemen.

 

Het milieubeleid richt zich op alle bedrijfsactiviteiten en op alle vervoersvormen binnen het Besloten Busvoer en op het rouwvervoer per taxi.

 

De directie en het management zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, het op peil houden

en het begrepen laten worden van het milieubeleid. Het realiseren ervan doen we door een actieve inzet van alle medewerkers op basis van een heldere communicatie binnen alle geledingen van de organisatie, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden en het ter beschikking stellen van middelen.

 

Periodiek wordt het milieubeleid beoordeeld, bijgesteld en daarmee actueel gehouden. Bepalende factoren in deze zijn het blijvend voldoen aan (milieu)wet- en regelgeving en het blijvend kritisch volgen van de milieuaspecten in relatie met de bedrijfsactiviteiten. Met als resultaat milieudoelstellingen, welke het blijvend verminderen van de milieubelasting voorstaan.

 

Vermindering van de milieubelasting wordt bereikt door:

·    Conform het vervangingsbeleid het inzetten/in gaan zetten van touringcars / voertuigen met de hoogste Euronormen en daarmee een wezenlijke verlaging van de uitstoot van fijnstof en CO2;

·    Het uitvoeren van kwalitatief goed en systematisch onderhoud aan de touringcars en daarmee

    een lager brandstofverbruik en minder emissies;

·    Actief voertuigbandenbeleid met betrekking tot veiligheid, hergebruik, brandstofbesparing en

    geluidsreductie;

·    Efficiënter plannen van vervoer wat resulteert in vermindering van kilometers, minder

    vertragingen en daarmee minder uitstoot;

·    Het gebruiken van kwalitatieve hoogwaardige brandstoffen;

·    Het periodiek trainen van chauffeurs in veilig en zuinig rijden;

·    Het scholen / trainen van medewerkers in duurzaamheidsprincipes;

·    Het bedrijfsmatig duurzaam inkopen met accentverschuiving van eco-efficiënt naar eco-effectief;

·    Het bedrijfsmatig alert zijn op hergebruik materialen;

·    Open communicatie met de omgeving en de samenwerking in de keten;

 

Hellingman Beheer B.V. voldoet met betrekking tot het milieumanagementsysteem aan de eisen en voorwaarden gesteld in de NEN-EN-ISO 14001 en wil het managementsysteem voortdurend verbeteren.

 

Hellingman Beheer B.V. staat geheel achter de Europese beleidsboodschap van de International Road Transport Union (IRU) “Bus and coach, the Smart Move!!”

 

Zaandam, 01 maart 2014

Hellingman Beheer B.V.

 

Nieuws

Op dit moment zijn er geen nieuwsberichten.

Contact

Marchandweg 30
3771 MP Barneveld
Tel: 0342 - 420102
info@vandelen.nl


Uitsluitend op afspraak

Koninklijk Nederlands vervoer ISO 9001 ISO 14001