Persoonlijk vervoer
Vriendelijk personeel
Aandacht voor mensen
Eerlijke prijs

Milieubeleid

Hellingman Beheer B.V. verzorgt het Besloten Busvervoer op basis van overeenkomsten op een kwalitatief hoogwaardige, milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier. Daarmee levert Hellingman Beheer B.V. een concrete bijdrage aan een betere leefbaarheid van de samenleving.

Voor Hellingman Beheer B.V. heeft milieuzorg in alle geledingen van de organisatie een belangrijke beleidsprioriteit. Middels een goed functionerend milieumanagementsysteem, waarin een doelmatige aansturing van de organisatie en bedrijfsprocessen gewaarborgd wordt, resulteert dit in het maatschappelijk verantwoord verzorgen van collectief personenvervoer op een kwalitatief hoogwaardige, veilige, duurzame en milieubewuste manier. Daarmee levert Hellingman Beheer B.V. een concrete bijdrage aan een beter milieu en duurzaam ondernemen.

Het milieubeleid richt zich op alle bedrijfsactiviteiten en op alle vervoersvormen binnen het Besloten Busvoer.

De directie en het management zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, het op peil houden en het begrepen laten worden van het milieubeleid. Het realiseren ervan doen we door een actieve inzet van alle medewerkers op basis van een heldere communicatie binnen alle geledingen van de organisatie, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden en het ter beschikking stellen van middelen.

Periodiek wordt het milieubeleid beoordeeld, bijgesteld en daarmee actueel gehouden. Bepalende factoren in deze zijn het blijvend voldoen aan (milieu)wet- en regelgeving en het blijvend kritisch volgen van de milieuaspecten in relatie met de bedrijfsactiviteiten. Met als resultaat milieudoelstellingen, welke het blijvend verminderen van de milieubelasting voorstaan.

Vermindering van de milieubelasting wordt bereikt door:

  • Conform het vervangingsbeleid het inzetten/in gaan zetten van touringcars / voertuigen met de hoogste Euronormen en daarmee een wezenlijke verlaging van de uitstoot van fijnstof en CO2;
  • Het uitvoeren van kwalitatief goed en systematisch onderhoud aan de touringcars en daarmee een lager brandstofverbruik en minder emissies;
  • Actief voertuigbandenbeleid met betrekking tot veiligheid, hergebruik, brandstofbesparing en geluidsreductie;
  • Efficiënter plannen van vervoer wat resulteert in vermindering van kilometers, minder vertragingen en daarmee minder uitstoot;
  • Het gebruiken van kwalitatieve hoogwaardige brandstoffen;
  • Het periodiek trainen van chauffeurs in veilig en zuinig rijden;
  • Het scholen / trainen van medewerkers in duurzaamheidsprincipes;
  • Het bedrijfsmatig duurzaam inkopen met accentverschuiving van eco-efficiënt naar eco-effectief
  • Het bedrijfsmatig alert zijn op hergebruik materialen;
  • Open communicatie met de omgeving en de samenwerking in de keten.

Hellingman Beheer B.V. voldoet met betrekking tot het milieumanagementsysteem aan de eisen en voorwaarden gesteld in de NEN-EN-ISO 14001 en wil het managementsysteem voortdurend verbeteren.

Hellingman Beheer B.V. staat geheel achter de Europese beleidsboodschap van de International Road Transport Union (IRU) “Bus and coach, the Smart Move!!”

Zaandam, 22 februari 2021

Hellingman Beheer B.V.

M. Hellingman
Algemeen Directeur

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Altijd antwoord binnen 2 werkdagen Offerte aanvragen